At brug en fragtbørs kan være en meget effektiv måde at optimere dine transportomkostninger på, og udvide din virksomhed. Når du tilmelder din virksomhed til et fragtbørssystem, åbner du et helt nyt perspektiv, og øger dermed dine chancer for at være mere omkostnings- og tidseffektiv. Du stiller dine egne ressourcer til rådighed for virksomheder over hele verden.

Få adgang til flere vognlæs og køretøjer der er til rådighed hver dag i Danmark

Tilmeld dig gratis

Samtidig kan du drage fordel af alt, hvad andre virksomheder der er registreret på fragtbørssystemet, har at tilbyde. Du er forbundet med et stort antal virksomheder fra samme branche, derfor har du mulighed for at skabe mange succesfulde partnerskaber, som du normalt ikke ville have adgang til. Prøv det, og tilmeld dig til fragtbørsen nu!

Et meget almindeligt problem for mange virksomheder, især dem der specialiserer sig i transport, er at de ofte står med "tomme kilometer". Deres lastbiler returnerer normalt "hjem" tomme, hvilket koster virksomheden en betydelig mængde tid og penge. Ved hjælp af en fragtbørs øges din mulighed for at omdanne "tomme kilometer" til "indtægter". Tilføj din lastbil på en fragtbørs, og annoncer den som tilgængelig, for at optimere omkostningerne.

Når fragtmænd og lastcentraler matcher på en fragtbørsplatform, er den eneste fordel ikke at de fjerner "tomme kilometer". Optimal transport af varer betyder også mindre affald, så miljøet også nyder godt af brugen af et sådan system.

At søge efter passende tilbud til din virksomhed, uanset om vi taler om varer til transport eller tilgængelige lastbiler, er normalt tidskrævende. At gøre det på den traditionelle måde, ved at ringe og sende e-mails hvor man søger tilbud, kan erstattes med et par klik på en god fragtbørsplatform. Brug filtrene til at finde de bedste tilbud til din virksomhed!

At engagere sig i noget online giver nogle risici, især når det gælder betalinger og forretninger generelt. En fragtbørs er som regel kun en formidlingsplatform for lastecentraler, transportører og speditører, så den ekstra forsigtighed skal komme fra brugerne selv.

Her er et par ting, som du bør tage i betragtning, og selv tjekke før du indgår i et partnerskab på en fragtbørs:

  • Du bør altid kontrollere om en virksomhed er ægte; virksomheder der har fremlagt dokumenter, såsom et registreringsbevis eller en licens til transport, er mere troværdige;
  • Selv hvis du ser disse dokumenter, og mener at de ser troværdige ud, bør du kontrollere oplysningerne på en godkendt platform, som f.eks. System for udveksling af momsoplysninger (VIES) (for EU-virksomheder);
  • De fleste fragtbørsplatforme har et bedømmelses certificeringssystem - virksomheder vil sandsynligvis have anmeldelser fra andre brugere, som de har arbejdet sammen med. Du kan bruge disse bedømmelser som en yderligere henvisning til, om du vil arbejde sammen med dem eller ej.

De alvorligste risici når man laver forretninger ved hjælp af en fragtbørs, er manglende betaling og tyveri af gods. For at undgå dette, bør du altid kontrollere troværdigheden af det firma, du vil arbejde sammen med, ved at sikre, at de leverede dokumenter er ægte, og at din aftale med dem klart angiver hvilke betingelser der skal opfyldes.

I tilfælde af, at der sker visse hændelser, selv om du tager alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, bør du indberette virksomheden der har skabt præjudice til de kompetente myndigheder. Klik her for at se kontaktoplysningerne til forbrugersikkerheds instanser fra alle EU-lande.

Fragtmænd bør altid kontrollere, om vognlæs har alle de nødvendige dokumenter til vognlæsset (kilde til vognlæs, købsdokumenter), mens lastecentralerne bør kontrollere om fragtmanden har alle de nødvendige dokumenter og licens til transport af den pågældende type varer, og samtidig kontrollere om der findes en gyldig forsikring.